Moldova

DRAGI TOVARĂŞI !

Acum, în plin proces de dezvoltare capitalistă, este imperios necesar să înfierăm elementele duşmănoase ce sunt îndârjite împotriva progresului şi fericirii neamului românesc! Se impune o atitudine necruţătoare faţă de cei ce au colaborat cu vechiul regim comunist ,în nefolosul ascensiunii noastre armonioase .Dacă nu îi vom contracara va fi vai şi amar de această naţie!Da,tovarăşi!Trebuie să fim necruţători în atitudine cu cei ce îşi permit a ne terfeli şi întina trecutul şi viitorul!Nu putem tolera ,sub nici o formă,atitudinea DOMNULUI NICOLAE BREBAN,că tovarăş nu-l putem denumi.Şi ce a făcut acest individ cu apucături mici burgheze?Noi,am descoperit cu stupoare ,după douăze şi unu de ani de la magistrala lovitură de stat dată de organele securităţii occidentale şi autohtone ,după ce am răsfoit cu migală dosarele securităţii comniste avute la îndemână,că susnumitul a colaborat cu neruşinare cu organele represive ale statului comunist,respectiv, cu cea mai odioasă organizaţie, cu Securitatea.

Susnumitul a contribuit de o manieră covârşitoare la surparea pilonilor moralităţii şi eticii româneşti.Vă imaginaţi ce s-ar fi întâmplat în situaţia în care acest individ ar fi refuzat colaborarea cu Securitatea comunistă,pe ce trepte de dezvoltare morală ne-am fi situate în momentul de faţă?Domul BREBAN “a gavarit”cu arhicunoscutul Pleşiţă ,vânzându-şi colegii de breaslă şi îngrădindu-le manifestările scriitoriceşti.După ce a fost exclus din Uniunea Scriitorilor,din P:C.R. şi din Comitetul Central ,pentru că a luat atitudine faţă de revoluţia culturală ceauşistă ,la Paris fiind el,s-a dat cu binişorul pe lângă călăii naţiunii pentru a-şi publica opera în detrimentul celorlalţi romancieri ,mult mai talentaţi şi esenţializatori.

Duplicitar,susnumitul a scris ceea ce nu gândea ,aşa-zise romane psihologice şi unele cică cu tentă anticommunistă.Să fim serioşi!Cu siguranţă era un aranjament prestabilit cu torţionarii neamului pentru a avea acoperire perfectă.Manipulare,ce mai!

Iată că cel care spunea că”Eu exist nu atât prin istoria vieţii şi a carierei mele,cât mai ales prin cărţile mele”,ne-a dat pe goarnă în folosul propriilor sale măriri literare.Ce Miloia,personaj din romanul “Animale bolnave” al amintitului,criminal în serie,ce ucide din diferite pricini,pe secretarul de partid care nu se racordează la palierele biblice,pe Dabici,nefericitul ce îşi permite a desena scene obscene pe Cartea Sfântă şi pe uriaşul predicator Krinitzki,ce răspândea percepte biblice printre muncitori,pentru simplul motiv că îl povăţuise a merge la miliţie, ci Breban,acest călău al neamului românesc!Nu putem sta impasibili în asemenea context.Pe noi nu ne interesează nici de Grobei,nici de Francesca,nici de alţii.,noi vrem să fim stăpânii în lipsa stăpânilor!Noroc de tovarăşii vigilenţi din rândurile noastre,elemente de nădejde ale CNSAS-ului,care au căutat cu înfocare şi profesionalism socialist,putem spune,documentele doveditoare .Şi chiar dacă unii aleşi ai acestui Consiliu Naţional au fost comunişti ori avură neamuri ce au lucrat în structurile comuniste la vâf,fiind “nagâţii” vremurilor trecut şi prezente,trebuie să îi felicităm pe tovarăşi,pentru că au fost devotaţi cauzei şi idealurilor propuse de mişcare!

Ce a scris Domnul Breban,nu ne interesează pe noi şi de fapt nu interesează pe nimeni,în opinia noastră.Oportun pentru momentul actual este scoaterea la iveală,public şi necruţător,a unor documente care să ateste colaborarea scriitorului cu Securitatea.Nu ne interesează ce va spune lumea vis-a vis de acest episod din existenţa prozatorului,chiar dacă după unii el este contrafăcut,important este să lovim,să distrugem fără remuşcări pe cei ce îi bănuim,atunci când se impune şi este necesar pentru interesele ţării.Putem spune aici,fără a greşi, că toţi cei care vor proceda de asemenea manieră nu vor scăpa de judecata noastră nemiloasă.

Apreciem că atitudinea noastră este corespunzătoare şi de folos patriei noastre iubite.Să nu creadă cumnva Domnul Breban că noi suntem proşti şi el este deştept şi să ne dea citate din propria-i operă,de genul:”Vigoarea omului,a specie umane constă în capacitatea de a crea mit,noi mituri”,pentru că noi nu vom cădea în capcană!

Noi , cei care am umblat cu “Idiotul” lui Fiodor M. Dostoievski în traistă,care am fost împotriva regimului tocmai de la Tescani,în vreme ce răbdam de foame cu raţa cu portocale crăcănată în blide medievale, cei care l-am livrat securiştilor pe maestrul Noica,după care am copiat în detaliu opera lui Heidegger,cei cărora ne era scârbă de a sta la masă cu ceauşeştii în cartierul Primăverii,noi,cei care ne-am cufurit şi am urinat în capul acestui neam ,noi,cei ai căror părinţi au luptat pentru fericirea acestei seminţii înregimentaţi în structurile NKVD-ului ori KGB-ului ,chiar dacă ,adevărat, nu am devenit la fel de altruişti ca prinţul Mîşkin,nu am refuzat sinecuri din prea mare jenă şi dintr-o elementară minimă morală,nu ne-am dat în lături de a spune orice dacă este ,chipurile,bine formulat, am semănat şi semănăm idei în libertate şi ne-am burduşit fără de ruşine portofelul cu bani murdari ai preşedinţilor comunişti spălaţi de pana noastră magistrală, noi ştim cu adevărat ce avem de făcut pentru prosperitatea gliei strămoşeşti şi al ei popor.Aşa să ştiţi voi!Vă atenţionăm că în astfel de cazuri nu vom avea milă şi nu vom precupeţi niciun efort pentru a vă da în vileag fără nicio remuşcare!

Trăiască lupta pentru transparenţă !

Trăiască CNSAS-ul şi conştiincioşii lui slujitori!

autor: Mircea Bostan, psiho0log

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button