Antropologie urbana

UN SEGMENT DE ZONĂ CENTRALĂ – PIAŢA AMZEI(I)

1. DATE DE IDENTIFICARE A SEGMENTULUI:

a. Denumirea: Piaţa Amzei

b. Poziţia:

Zona analizată este situată în interiorul celui de-al doilea inel central, în partea de nord a acestuia, în imediata vecinătate a Pieţei Romane şi a Bulevardului Magheru. Limitele de studiu sunt : Str. Piaţa Amzei, Intr. Amzei, Str. Biserica Amzei.

Piata Amzei - Plan
Piata Amzei – Plan

Se realizează o relaţionare cu principalele căi de acces în zona: Bulevardul Magheru şi Calea Victoriei.

c. Dimensiuni: 29 500mp (aprox. 3 ha)

d. Specific funcţional:

Principala activitate desfăşurată în zonă este aceea de comerţ  agroalimentar, fiind un principal punct de reper în domeniu din zona centrală a Bucureştiului.

Se remarcă însă o mixitate de funcţiuni care determină imaginea dezordonată a zonei. Funcţiunile întâlnite în zonă : locuire, comerţ, servicii de cultură, servicii administrative, servicii de cult.

Reperele importante la nivelul zonei sunt: Teatrul Ion Creangă, Biserica Amzei şi Piaţa Agroalimentară (în curs de modernizare), principalele clădiri care ajută la conturarea imaginii pieţei.

Mixitatea funcţională concentrează fluxuri importante în zonă, conferind acesteia un caracter de tranzit, de spaţiu aglomerat în principalele momente ale zilei, orele de vârf.

Pentru o cât mai bună şi relevantă analiză a zonei alese, am considerat că sunt necesare două tipuri de studiu, observaţia directă a locului respectiv, cât şi o documentare despe acest loc. Astfel am putut oberva cum se “transformă” acest loc pe parcursul timpului. De asemenea m-a ajutat să înteleg ce modificări apar într-o astfel de zonă şi ce impact au acestea.

 

2. SEMNIFICAŢIA ARIEI ALESE PENTRU CENTRUL ORAŞULUI:

Aria aleasă aparţine zonei centrale a municipiului Bucureşti, aceasta datează din 1841, perioadă bogată în realizarea de obiective ale oraşului.

La nivelul oraşului Piaţa Amzei are un rol important, fiind foarte cunoscută prin prisma comerţului agroalimentar desfăşurat aici. Aceasta concentrează un număr mare de fluxuri de oameni, conturând astfel un important punct de întâlnire.

Zona este bine reperată şi datorită Bisericii Amzei, un obiectiv remarcabil din punct de vedere istoric şi arhitectural.

Integrarea Teatrului pentru copii Ion Creangă în zonă are ca scop în special sporirea atractivităţii zonei şi atragerea unui număr mai mare de oameni, încercându-se sporirea calităţii sociale a zonei şi valorificarea volcaţiei şi calităţilor acestui sit.

Relaţionarea acestor obiective ajută la conturarea caracterului mixt al zonei, remarcându-se o mixitate atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere social. Piaţa Amzei nu este o zonă importantă a centrului oraşului doar datorită elementelor de fond construit şi a concentrării de funcţiuni, ci şi datorită cadrului social, care conferă o “pată de culoare” zonei.

Caracterul zonei este bine susţinut şi de o bună accesibilitate, având legături cu Bulevardul Magheru şi cu Calea Victoriei. Atmosfera creată în această zonă este caracteristică  zonelor centrale, cu numeroase spaţii comerciale şi vitrine care atarg atenţia. Se remarcă astfel şi contrastul între tipurile de comerţ dintre arterele principale (bulevarde) şi cele secundare (de acces în zonă). Zona este caracterizată de un tip de comerţ tradiţional, iar spaţiile par a fi conservate, cu excepţia clădirilor moderne, stridente, nou inserate în Piaţa Amzei.

 

3. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A ZONEI ALESE :

Zona prezintă o mixitate funcţională însă predominantă este locuirea, în special locuirea colectivă. Această funcţiune dominantă este completată de funcţiuni specifice unei zone centrale, cum ar fii: servicii, comerţ, învăţământ, cultură. Funcţiunile de servicii şi comerţ sunt localizate în special la parterul clădirilor, având acces facil de la nivelul străzii, pentru ca majoritatea claridilor nu au retragere fata de aliniament. De asemenea au vitrine si reclame luminoase care atrag atenţia trecătorilor şi practic îi invită să intre. Totodată aceste funcţiuni reprezintă principalele puncte de atracţie ale zonei, care polarizează majoritatea fluxurilor.

De asemenea la nivelul zonei analizate se remarcă două funcţiuni importante, cea reprezentată de prezenţa în sit a unei instituţii de învăţământ liceal şi cea de cultură reprezentată de Teatrul „Ion Creangă”. Acesta din urmă face parte dintr-o clădire reprezentativă care înglobează pe lângă teatru şi birouri, aflate pe aripile laterale ale clădirii, şi o administraţie de sector. Putem afirma că este o clădire multifuncţională, care înglobează funcţiuni complexe specifice unei zone centrale.

La aceste funcţiuni se adaugă cea de cult, reprezentată de Biserica Amzei, clădire monumentală în stil eclectic, plasată privilegiat la intersecţia străzilor Piaţa Amzei cu Gen. Cristian Tell. Aceasta reprezintă alături de Teatrul „Ion Creangă” reperele majore ale zonei.

Funcţiunile prezente în zonă sunt compatibile din punct de vedere funcţional, majoritatea fiind complementare. Singura disfuncţionalitate este reprezentată de prezenţa temporară a şantierului din zona teatrului, acesta reprezentând una dintre principalele surse de poluare cu praf şi zgomot ale zonei.

De asemenea ca un punct slab al zonei mai putem menţiona şi parcările spontane ale autovehiculelor, în special pe spaţiu pietonal (trotuar). Astfel circulaţia pietonală este îngreunată, uneori aceasta desfăşurându-se şi pe carosabil.

 

4. ELEMENTE COMPOZIŢIONALE, FACTORI STRUCTURANŢI:

Zona analizată se încadrează în imaginea de ansamblu a centrului oraşului Bucureşti, având şi elemente distincte, specifice acestei zone.

Activitatea relativ uniformă se desfăşoară între Calea Victoriei şi Bulevardul Magheru. Aceste bulevarde reprezintă limite importante în cadrul zonei cu rolul de a despărţi şi contura caracterul specific al zonei. Aceste axe au scopul bine definit în structurarea spaţiului. Ca şi axe secundare sunt strada Piaţa Amzei şi strada Biserica Amzei, care menţin acelaşi caracter al zonei.

Axa relativ centrală a zonei, Strada Christian Tell, este cea mai aglomerată stradă din vecinătatea pieţei, realizând legătura între importantele repere ale zonei, Biserica Amzei şi Blocul edilitar Piaţa Amzei.

Străzile au fost realizate perimetral pieţei, aceasta fiind accesibilă pe oricare latură.

Principala disfuncţionalitate a zonei din punct de vedere compoziţional este aceea a spaţiilor destinate parcajelor. Acestea sunt într-un număr redus, neacoperind necesarul unei zone relativ aglomerate. Urmările acestor probleme duc la blocaje şi aglomeraţie. Problemele de circulaţie sunt intensificate şi din cauza şantierelor din zonă, care contribuie la realizarea blocajelor. Şantierul reprezintă o sursă de poluare şi disconfort atât pentru locuitorii din blocurile învecinate, cât şi pentru cei care tranzitează zona.

Se ramarcă o îmbinare, nu întotdeauna foarte reuşită, între fondul construit tradiţional şi o serie de clădiri moderne completate ulterior. Astfel imaginea de ansamblu a spaţiului pare agresată, devenind supărătoare la primul contact vizual.

Pe străzile adiacente sunt uşor de remarcat o serie de clădiri valoroase din punct de vedere arhitectural în stilurile eclectic şi neoclasic, care conferă zonei un aer de centru istoric şi o atmosferă remarcantă. Problema principală din punct de vedere stilistic o constituie blocurile care agresează imaginea anterior descrisă.

 

5. FLUXURI PIETONALE ŞI AUTO:

Principalele fluxuri pietonale ale zonei sunt generate de prezenţa în zonă a funcţiunilor de comerţ, servicii, alimentaţie publică, filiale de bănci, etc. Acestea fiind mai importante pe străzile unde sunt amplasate aceste funcţiuni, dar şi pe cea unde este localizată instituţia de învăţământ, în special la orele la care se începe şi se termină programul şcolar. Cea mai aglomerată zonă este ce adiacentă Bisericii Amzei – strada Piaţa Amzei.

De asemenea un alt factor care determină intensitatea acestui flux pietonal este dată şi de intervalul orar, adică dimineaţa şi după-amiaza când se pleacă şi se vine de la locul de muncă, dar şi de zile săptămânii. Aglomeraţiile sunt înregistrate în preajma acestor locaţii dar şi pe străzile care converg către Bulevadrul Gen. Magheru şi Calea Victoriei. Aceste două mari artere fiind mari polarizatoare de fluxurii atât pietonale cât şi auto, în special pe perioada zilei.

Fluxurile auto sunt mai intense în perioada de dimineaţă şi după-amiaza când majoritatea străzilor zonei se aglomează datorită traficului mai intens către locul de muncă (dimineaţa) sau către locuinţă (după-amiaza). De asemenea un flux important este înregistrat în preajma instituţiei de învăţământ în special la orele de începere şi terminare a programului. De asemenea acestea sunt îndreptate cu precădere către arterele majore adică: B-dul Gen. Magheru, Calea Victoriei şi Bulevardul Dacia.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button