Antropologie

Despre teoria universului-bloc

de Gilly Graur

Despre teoria universului-bloc am mai auzit. Mă ocup de subiect de câțiva ani și am pus următoarea întrebare – câtă materie există în Univers, e vorba despre un singur exemplar care se tot transformă sau de o cantitate infinită, câte un „strat” de materie pentru fiecare moment distinct? Fiindcă în această ultimă ipoteză, mișcarea devine imposibilă, întrucât ar antrena o cantitate de materie peste altă „cantitate” deja existentă iar acolo s-ar produce explozii la nivel atomic care ar distruge totul.
Pe de altă parte, nu este clar definită noțiunea de timp. Ea rezultă, intuitiv, din raportarea vitezei unui obiect la spațiul parcurs. Iar dacă ne referim la o anumită zonă, timpul pare să fie o medie ponderată a tuturor mișcărilor din acel spațiu, de la molecule până la oameni sau alte corpuri cerești.
Nici noțiunea de energie nu este bine înțeleasă, întrucât formulele de calcul sunt diferite pentru fiecare tip în parte. Energia cinetică depinde de viteză, iar cea potențială – de poziția obiectului în câmpul unei anumite forțe (gravitațional, electromagnetic etc.).
De fapt, timpul este o consecință a existenței acestei misterioase „energii”, care pătrunde în interiorul materiei, pe care o mișcă cu viteze ce țin de anumite particularități ale ei, precum masa, starea de agregare, vâscozitatea etc. Dar acești parametri nu apar în ecuațiile fizicienilor, totul fiind prezentat în mod simplificat, sub forma unei mișcări liniare a unui obiect punctiform, caz ideal care n-are nici o relevanță în viața obișnuită.
Pe lângă acestea, teoria n-are aplicații practice. Nu ne ajută să vedem trecutul și nici să prognozăm viitorul, două direcții esențiale prin care omenirea ar putea să evolueze în ritm accelerat. Toată cercetarea științifică se concentrează pe momentul „prezent”, pe care savanții, culmea, nici nu-l pot defini în mod rațional.
Nu se fac cercetări asupra trecutului, considerând intuitiv că acesta e o zonă inaccesibilă deși, conform teoriei universului-bloc, acolo ar trebui să existe materie, care să emită radiații, pe care să le putem capta din prezent și analiza, aducând la lumină informații ascunse despre istoria planetei noastre și să descoperim noi legături de tip cauză-efect, care ar împinge înainte cercetarea din multe domenii și din care omenirea ar avea enorm de câștigat.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button