AntropologieFeatured

O PERSONALITATE PE ZI: Antropologul Olga Necrasov

Olga Necrasov, antropolog de origine rusă, membru titular al Academiei Române, s-a născut la Sankt Petersburg la 1 septembrie 1910, potrivit paginii de Facebook a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

A urmat studiile primare şi secundare la Şcoala „Notre Dame” de Sion din Iaşi, iar cele superioare la Universitatea din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe, secţia Ştiinţe Naturale (promoţia 1932), conform 150.uaic.ro.

După studii liceale şi universitare, şi-a continuat specializarea în serologie la Laboratorul de Bacteriologie şi Medicină Experimentală al Institutului de Igienă al Poloniei, în anatomie comparată la Institutul de Anatomie din Varşovia, în biometrie, biostatistică şi cranilogie la Institutul din Lvov, în antropologie contemporană la Institutul de Antropologie din Cracovia, în antropometrie şi antropologie clasică la Institutul de Antropologie din München.

Şi-a luat doctoratul cu teza „Recherches antropologiques dans le nord de la Roumanie”, susţinută în 1940.

Imediat după absolvirea studiilor superioare, a început cariera universitară, didactică şi de cercetare, parcurgând toate treptele ierarhice până la cea de Profesor Doctor Docent, specialist în Anatomie comparată şi Antropologie.

A fost profesor universitar de anatomie comparată, antropologie şi embriologie-histologie. A iniţiat şi dezvoltat noi direcţii de cercetare la Iaşi: antropologia biologică contemporană, paleoantropologia, morfologia ecologică şi funcţională, arheozoologia. A înfiinţat şi organizat colecţiile de paleoantropologie şi arheozoologie din cadrul Laboratorului de Morfologie animală al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În calitate de director al Centrului de Cercetări Antropologice Bucureşti şi şef al Secţiei de Antropologie a Filialei Iaşi a Academiei Române, a dezvoltat cercetarea antropologică românească.

S-a dedicat studiului anatomiei comparate, ecologice şi funcţionale a sistemului nervos la peşti, morfologiei scheletului mamiferelor din paleofauna cuaternară şi antropologiei contemporane şi paleoantropologiei. Totodată, s-a aplecat şi asupra dezvoltării biologiei în România, precum şi asupra contribuţiei unor savanţi români (Ion Borcea, Paul Bujor).

Specialistă de renume, a fost redactor responsabil al revistelor „Annuaire Roumain d’Anthropologie” şi „Studii şi cercetări de antropologie”; membru în comitetele de redacţie ale unor publicaţii, precum „Revue Roumaine de Biologie. Série Zoologie”, „Studii şi cercetări de zoologie”, „Analele ştiinţifice ale Universităţii ‘Al.I. Cuza’ din Iaşi” şi consultant al revistei britanice „Journal of Human Evolution”.

A fost membru în Comisia de antropologie şi etnologie din România (din 1960), în Comitetul naţional pentru programul biologic internaţional, patronat de UNESCO, membru al Societăţii de Ştiinţe Biologice din România, al Societăţii de Antropologie din Paris, al Societăţii de Antropologie de pe lângă Academia Slovacă de Ştiinţe, al Institutului Regal de Antropologie al Marii Britanii şi Irlandei, al Asociaţiei Internaţionale de Biologie Umană, al Centrului Internaţional de Studii Sarde din Cagliari (Italia), al Societăţii de Antropologie din Viena. A fost distinsă cu: „Ordinul Muncii” clasa a III-a (1963), Ordinul „Meritul Ştiinţific” (1974), cu Medalia comemorativă cehă „Ales Hrdlicka” (1962), cu Premiul şi cu Medalia „Paul Broca” (Paris, 1980).

Membru al Academiei Române, corespondent din 21 martie 1963 şi membru titular din 22 ianuarie 1990, cu peste 250 de lucrări ştiinţifice publicate, Olga Necrasov a murit la 3 octombrie 2000, la Iaşi.

AGERPRES

Related Articles

Back to top button