Eduard Terenyi

Diaspora

REPERTORIUL VIOLONISTIC CONTEMPORAN TRANSILVĂNEAN INSPIRAT DE MUZICA LUI MOZART ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITĂŢII SECOLULUI AL XX-LEA

Încercăm, în cele ce urmează, distilarea unei anumite idei care contribuie la diagnosticarea realităţii secolului al XX-lea şi a începutului…

Detalii
Back to top button