Gazeta Transilvaniei

Transilvania

APARIŢIA PRIMELOR PUBLICAŢII PERIODICE ROMÂNEŞTI ÎN TRANSILVANIA

La momentul apariţiei, în 1838, la Braşov, a primului ziar politic al românilor ardeleni („Gazeta de Tranilvania”) şi a suplimentului…

Detalii
Transilvania

ANTECEDENTELE MODELULUI CULTURAL TRIBUNIST: ACTIVITATEA TINERILOR DE LA „TELEGRAFUL ROMÂN”

Apariţia cotidianului „Tribuna” – la Sibiu, în 1884 – este îndeobşte considerată în istoriografia Transilvaniei dualiste drept momentul de debut…

Detalii
Transilvania

POLEMICA DIN PRESA TRANSILVĂNEANĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA: CULTURĂ POLITICĂ SAU RĂZBOI IDEOLOGIC?

STUDIU DE CAZ: ZIARE ROMÂNEŞTI VS ZIARE MAGHIARE ÎNTRE 1860 ŞI 1865

Detalii
Back to top button