Ţara Bârsei

Diaspora

REPERTORIUL VIOLONISTIC CONTEMPORAN TRANSILVĂNEAN INSPIRAT DE MUZICA LUI MOZART ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITĂŢII SECOLULUI AL XX-LEA

Încercăm, în cele ce urmează, distilarea unei anumite idei care contribuie la diagnosticarea realităţii secolului al XX-lea şi a începutului…

Detalii
Transilvania

WILHELM KAMNER – UN ARTIST BRAŞOVEANPUŢIN CUNOSCUT DIN SECOLUL AL XIX-LEA

Contribuţia artiştilor braşoveni la evoluţia artei transilvănene din secolul al XIX-lea a fost în mare măsură neglijată. Excepţie fac Mişu…

Detalii
Back to top button