ASTRA

Diaspora

POLEMICA DIN PRESA TRANSILVĂNEANĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA. CULTURĂ POLITICĂ SAU RĂZBOI IDEOLOGIC?

STUDIU DE CAZ: ZIARE ROMÂNEŞTI VS ZIARE MAGHIARE ÎNTRE 1860 şi 1865

Detalii
Transilvania

POLEMICA DIN PRESA TRANSILVĂNEANĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA: CULTURĂ POLITICĂ SAU RĂZBOI IDEOLOGIC?

STUDIU DE CAZ: ZIARE ROMÂNEŞTI VS ZIARE MAGHIARE ÎNTRE 1860 ŞI 1865

Detalii
Back to top button