Memoriu despre starea Moldovei

Moldova

Actualitatea secolului al XVIII-lea

În anul 1787 Contele D’Hauterive, membru liber al Academiei de Inscripţiuni şi Frumoase Litere, Secretar de d-lui Moldovei Alexandru Mavrocordat…

Detalii
Back to top button