Actualitate

Curs online de Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale

Cum funcționează o ambasadă, care e rolul ei și cine poate lucra acolo? Afli la Cursul online de Diplomație și Relații Internaționale susținut de Cristian Diaconescu și organizat de Fundația Calea Victoriei în perioada 6-10 iulie, de la 19.00. Cursul este live, interactiv, cele cinci întâlniri au frecvență zilnică.

Cursul e pentru tine dacă ești interesat de subiectul diplomaţie şi relaţii internaţionale, vrei să te pregătești pentru o profesie în acest domeniu sau doar să înţelegi mai bine care este rolul diplomaţiei în lumea de astăzi. Afli cum a evoluat diplomaţia în ultimul secol, care e modul de organizare a instituţiilor specifice şi ce forme de diplomaţie sunt practicate în prezent.

Cursul oferă o perspectivă asupra evoluţiei istorice, culturale, politice şi instituţionale a relaţiilor internaţionale. Înțelegi mai bine cum s-a diversificat exerciţiul diplomatic ca urmare a modernizării societăţii.

Temele celor 5 întâlniri sunt:

1. Introducere. Definiţia conceptelor de Drept diplomatic şi Diplomaţie. Cele patru faze istorice în evoluţia instituţiei diplomatice. De la decadenţa diplomaţiei tradiţionale la variantele moderne – diplomaţia în organizaţiile internaţionale sau relaţiile diplomatice, prin contacte politice la cel mai înalt nivel sau cel ministerial.

Sursele dreptului diplomatic tradiţional şi cel al organizaţiilor internaţionale (cutuma, tratatele bilaterale/multilaterale, legile interne, jurisprudenţa şi doctrina).

2. Misiunea diplomatică. Constituirea, activitatea şi încetarea misiunii diplomatice. Necesitatea existenţei personalităţii juridice pentru crearea unei misiuni diplomatice, precum şi recunoaşterea la nivelul statelor şi guvernelor.

Organizarea misiunilor diplomatice: Ambasada, Nunţiatura, Legaţia (clasic) sau Înaltul Comisariat, Delegaţii Permanente, Misiunea unei organizaţii internaţionale (de tip nou).

Structura unei misiuni diplomatice – Cancelarie, Biroul economic şi comercial, Ataşatura militară, Biroul ataşatului cultural, Biroul de presă, Biroul consular şi migraţie. Personalul misiunii diplomatice -diplomatic, administrativ, de serviciu.

3. Începerea, desfăşurarea şi încheierea activităţii membrilor misiunii diplomatice. Nominalizarea membrilor misiunii diplomatice – şeful de misiune, membrii personalului diplomatic, administrativ şi tehnic, familiile diplomaţilor. Situaţia diplomaţilor resortisanţi ai statului acreditar. Încheierea misiunii personalului diplomatic.

Activitatea misiunilor diplomatice: funcţiile (reprezentare, negociere, informare, protecţie diplomatică, cooperare internaţională, consulară), principiile activităţii diplomatice, instrucţiunile şi mijloacele de acţiune, raportul de misiune. Stilistica diplomatică. Corpul diplomatic. Transformarea, suspendarea şi încetarea activităţii misiunilor diplomatice.

4. Privilegii şi imunităţi diplomatice. Generalităţi teoretice: caracterul reprezentativ al agentului diplomatic, extrateritorialitatea, teorii secundare (teoria Cecil Hurst, dreptul de legaţie, acordul tacit). Inviolabilitatea: inviolabilitatea misiunii diplomatice (clădiri, bunuri mobile, arhive, corespondenţă), asigurarea protecţiei de către statul acreditar, inviolabilitatea personalului misiunii (dreptul de protecţie, persoane/bunuri).

Imunitatea de jurisdicţie: imunitatea de jurisdicţie privind misiunea diplomatică, imunitatea de jurisdicţie privind personalul diplomatic (penală, contravenţională sau civilă). Excepţiile de la imunitatea de jurisdicţie: bunuri imobile, succesiuni, exercitarea unei profesiuni liberale sau activităţi comerciale, acţiuni reconvenţionale. Imunitatea privind executarea silită.

Privilegiile fiscale: privilegiile fiscale privind misiunea diplomatică, agenţii diplomatici (impozite directe/indirecte, taxele), privilegiile vamale. Alte privilegii (dreptul la un cult privat, arborarea drapelului statului acreditant, securitate socială etc.)

5. Alte forme de diplomaţie. Diplomaţia la cel mai înalt nivel: statut, privilegii, durata statutului privilegiat. Ministerele Afacerilor Externe: natura exercitării funcţiilor instituţionale, instalarea, activităţile, demisia ministrului de externe, organizarea ministerului de externe, statutul şi privilegiile ministrului de externe. Diplomaţia Ad Hoc: birouri temporare/permanente, misiuni speciale.

Diplomaţia prin conferinţe internaţionale: noţiune, convocarea conferinţei, conferinţe de lucru – activitatea în grupuri de lucru şi sesiuni plenare, rezultatele conferinţei, privilegii pentru delegaţii.

Diplomaţia prin organizaţii internaţionale: noţiunea de organizaţie internaţională, locul organizaţiilor internaţionale în dreptul diplomatic, delegaţiile permanente, reprezentanţii Statelor Membre.

Ca să participi la curs achită direct de pe site taxa de participare – 440 de lei. Cu o zi înainte de data începerii vei primi pe mail un link unde poți urmări cursul. Dacă ai întrebări suplimentare, scrie un mesaj pe contact@victoriei.ro.

Related Articles

Back to top button